dijous, 21 d’agost del 2014

GRAMÀTICA ZEROCom es diu en la introducció, "la Gramàtica zero és un projecte concebut com a suport pràctic per a resoldre, de manera ràpida i entenedora, els problemes i dubtes més habituals en l’ús lingüístic, sobretot en la sintaxi, que és un dels aspectes més complexos i alhora menys visibles i menys coneguts de la gramàtica. Enfront de l’ortografia o el lèxic, que tenen solucions accessibles amb els verificadors automàtics o amb la simple consulta a un diccionari, la sintaxi té un suport tècnic escàs i més difícilment abordable."
Tracta els dubtes lingüístics més importants i recurrents en la construcció de les frases i mira de solucionar-los amb explicacions accessibles a tothom i una notable gamma d'exemples, amb una presentació gràfica que permet visualitzar d'un colp d'ull les solucions. Consta de 73 fitxes que s'estructuren en quatre blocs (Fonamental, Errades típiques de castellanoparlants, General i Termes gramaticals) i que es completen amb un document annex amb expressions incorrectes.

Descarregable http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada